Heeft werk voor twaalf uur of meer per week (Werkzame beroepsbevolking)

Omschrijving

Personen van 15 tot 65 jaar die in Nederland wonen en betaald werk hebben van twaalf uur of meer per week.

Werkzame beroepsbevolking iets kleiner dan eind 2013

In het vierde kwartaal van 2014 behoorde twee derde van de bevolking van 15 tot 65 jaar tot de werkzame beroepsbevolking. Dit komt overeen met ruim 7,2 miljoen personen. Gedurende de eerste maanden van 2014 kromp de werkzame beroepsbevolking om vervolgens weer te groeien. In het vierde kwartaal was het aantal werkenden daardoor slechts 8 duizend lager dan een jaar eerder. In de afgelopen acht kwartalen is de afname van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van een jaar eerder nog niet zo klein geweest.

Werkzame beroepsbevolking van 15 tot 65 jaar

Werkzame beroepsbevolking van 15 tot 65 jaar

Werkzame beroepsbevolking van 15 tot 65 jaar, naar persoonskenmerken

Werkzame beroepsbevolking van 15 tot 65 jaar naar persoonskenmerken

StatLine, Binding arbeidsmarkt
Arbeidsmarkt in vogelvlucht