Consumptie huishoudens gestegen

De consumptie door huishoudens is in het tweede kwartaal van 2014 met 0,2 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. In het eerste kwartaal was er nog sprake van een daling van 1 procent. De overheidsconsumptie bleef net als voorgaand kwartaal, hoegenaamd gelijk ten opzichte van het overeenkomstige kwartaal een jaar eerder.

Consumptieve bestedingen

Consumptieve bestedingen

Meer uitgegeven aan duurzame consumptiegoederen

De uitgaven aan duurzame consumptiegoederen stegen in het tweede kwartaal van 2014 met 2,2 procent ten opzichte van een jaar eerder. Hiermee zette het eind 2013 ingezette herstel door. Aanvankelijk werd het herstel gedragen door een incidentele groei van de consumptie van vervoermiddelen. In het eerste kwartaal van dit jaar nam de consumptie van alle soorten duurzame goederen toe. In het tweede kwartaal noteerde alleen de consumptie van woninginrichting en overige duurzame goederen een kleine min.
De consumptie van voedings- en genotmiddelen nam in het tweede kwartaal toe met 1,8 procent. In het eerste kwartaal was er bij beide consumptiecategorieën nog sprake van een daling van ruim 2 procent. Dit komt doordat Pasen, in tegenstelling tot vorig jaar, in het tweede kwartaal viel.

Overheidsconsumptie onveranderd

De overheidsconsumptie bleef in het tweede kwartaal van 2014 gelijk ten opzichte van het overeenkomstige kwartaal een jaar eerder. De overheidsconsumptie in natura liet in het tweede kwartaal een krimp zien van 0,4 procent. Naast de zorguitgaven, daalden ook de uitgaven aan huurtoeslagen. Door bezuinigingen daalde de overheidsproductie. Binnen de productie daalde de marktproductie, van onder meer reinigingsrechten, terwijl de niet-marktproductie toenam. Daardoor groeide de collectieve consumptie van de overheid met 0,3 procent. De individualiseerbare overheidsconsumptie, die voornamelijk uit consumptie van onderwijs bestaat, groeide met 0,1 procent.