Binnenlands wegvervoer in 50 jaar fors gegroeid

Het binnenlands wegvervoer door Nederlandse bedrijven is de afgelopen 50 jaar flink toegenomen. Deze groeiende bedrijvigheid kwam nagenoeg geheel voor rekening van het beroepsvervoer.

Groei vooral door beroepsvervoer

In 1963 werd door Nederlandse bedrijven 231 miljoen ton over de binnenlandse wegen vervoerd. In 2012 was dit toegenomen tot 421 miljoen ton, een stijging van ruim 80 procent. De groei kwam nagenoeg geheel voor rekening van de beroepsvervoerders. Tussen 1963 en 2012 groeide het vervoerde gewicht door deze bedrijfstak met 150 procent. Het vervoerde gewicht door bedrijven die hun goederen zelf vervoerden (eigen vervoer) steeg in deze periode met slechts 6 procent. In 1963 werd nog 47 procent van de in Nederland vervoerde goederen door de bedrijven zelf bij de klant bezorgd. 50 jaar later is dit aandeel teruggelopen tot slechts 28 procent.

Binnenlands vervoerd gewicht

2014-goederenwegvervoer-g1

Vooral meer voedingsartikelen en consumentengoederen

Naast de verschuiving van eigen vervoer naar beroepsvervoer heeft het beroepswegvervoer geprofiteerd van de gestegen vraag naar  goederen. De groeiende vraag naar onder meer voedingsmiddelen en consumentengoederen leverde een belangrijke bijdrage aan de groei van het transport in het beroepsvervoer. Van elke 100 ton goederen die tegenwoordig door de beroepsvervoerders in Nederland wordt vervoerd bestaat 30 procent uit voeding gerelateerde goederen en 28 procent uit consumptiegoederen. In 1975 waren deze aandelen voor voeding gerelateerde goederen 22 procent en voor consumptiegoederen 20 procent.

Vervoerd gewicht van en naar Nederland

2014-goederenwegvervoer-g2

Ook internationale wegvervoer toegenomen

Naast het binnenlandse wegvervoer kende ook het internationale vervoer over de weg een grote groei. Tussen 1982 en 2012 is het vervoerde gewicht van en naar Nederland iets meer dan verdubbeld. 2004 was een topjaar. Nederlandse vrachtauto’s vervoerden in dat jaar 113 miljoen ton goederen van en naar Nederland. Vanaf 2008 daalde het internationaal vervoerde gewicht als gevolg van de economische krimp en de toegenomen concurrentie van Oost-Europese wegtransporteurs.

Paul Ras en Mathijs Jacobs

Bron StatLine
Wegvervoer; vervoerd gewicht vanaf 1955

Wegvervoer; vervoerd gewicht naar goederensoort