Voedingsmiddelen en consumentengoederen

Onder voedingsmiddelen vallen ook landbouwproducten en levende dieren. Onder consumentengoederen vallen ondermeer stukgoederen, meubels, auto’s, textiel, drukwerk  en consumentenelectronica.