Statistisch Bulletin nr. 34

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Inkomen en bestedingen