Statistisch Bulletin nr. 27

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en  Sociale zekerheid, Bevolking, Prijzen.