Nederlandse economie gekrompen

De Nederlandse economie kromp in het eerste kwartaal van 2014 met 0,6 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. Ten opzichte van een jaar eerder bleef de economie in het eerste kwartaal op hetzelfde niveau. Oorzaak van de terugval is een krimp van de consumptie door huishoudens. Door de zachte winter was het verbruik van aardgas erg laag voor de tijd van het jaar. Maar ook aan motorbrandstoffen en voedings- en genotmiddelen werd minder uitgegeven dan een jaar eerder.

Bruto binnenlands product

Investeringen blijven groeien

Het bruto binnenlands product (bbp) is opgebouwd uit vier bestedingscategorieën: investeringen, handelssaldo, consumptie door huishoudens en consumptie door de overheid. In het eerste kwartaal van 2014 daalde de consumptie door huishoudens met 1,0 procent ten opzichte van een jaar eerder. De consumptie door de overheid lag op hetzelfde niveau. De investeringen groeiden met 5,1 procent. De uitvoer van goederen en diensten groeide met 2,7 procent en de invoer met 1,7 procent.

Bestedingen

 
Het bbp kan ook worden bepaald vanuit de productie van goederen en diensten. De delfstoffenwinning droeg in het eerste kwartaal fors negatief bij aan de bbp-ontwikkeling.  De meeste andere bedrijfstakken hadden een licht positieve invloed op de economische groei. Deze was echter niet voldoende om voor het negatieve aardgaseffect te compenseren.

Bijdragen bedrijfstakken aan de bbp-ontwikkeling, 2014-I