Lichte groei eurozone houdt aan

Let op: in de hieronder beschreven ontwikkelingen is de revisie van de nationale rekeningen nog niet verwerkt. De gereviseerde cijfers komen voor veel landen pas in september beschikbaar. Voor Nederland zijn deze op 25 juni beschikbaar gekomen. De in dit artikel getoonde ontwikkelingen zijn die zijn gepubliceerd bij de eerste raming over het eerste kwartaal van 2014, op 15 mei.

De economieën van de eurozone en de Europese Unie (EU) zijn in het eerste kwartaal van 2014 gegroeid met respectievelijk 0,2 en 0,3 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. Ten opzichte van een jaar eerder groeide de economie van de eurozone met 0,9 procent en die van de EU met 1,4 procent.

Bruto binnenlands product Europese landen

Bruto binnenlands product binnen en buiten Europa

Krimp Nederlandse economie uitzonderlijk

De economieën van meeste Noordwest-Europese landen groeiden in het eerste kwartaal. Zo kende België een groei van 0,4 procent. Nederland vormde een grote uitzondering doordat vanwege de gasproductie de zeer milde winter hier een sterk negatieve invloed had op het bbp. Andere Europese landen kennen niet zo’n (sterk) negatief effect, en de Duitse economie profiteerde in het eerste kwartaal zelfs van het milde weer. In de Verenigde Staten was het omgekeerde het geval: daar viel de groei sterk terug vanwege uitzonderlijk koud weer.

Sterke groei Duitse en Britse economie zet door

De Duitse economie groeide in het eerste kwartaal met 0,8 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. De groei van de grootste economie van de eurozone zette daarmee versterkt door, daarbij wel geholpen door de milde winter. Ook de economie van het Verenigd Koninkrijk groeide met 0,8 procent. De Britse economie bevindt zich al ruim een jaar in een fase van sterk herstel. In Frankrijk was daarvan nog geen sprake. In het eerste kwartaal is er sprake van nulgroei en ook in de kwartalenn daarvoor groeide de Franse economie nauwelijks.

Onder de zuidelijke lidstaten lijkt Spanje aan een herstel bezig. De Spaanse economie groeide in het eerste kwartaal met 0,4 procent, na een lichte groei in het tweede halfjaar van 2013. De Portugese economie groeide sterk vanaf het tweede kwartaal van 2013, maar kromp daarentegen in het eerste kwartaal van 2014. De ontwikkeling van de Italiaanse economie fluctueert al een aantal kwartalen rond de nul.

Groei Verenigde Staten valt terug

In de Verenigde Staten, de grootste economie ter wereld, viel de groei sterk terug. Na een sterke groei in heel 2013, kende de Amerikaanse economie in het eerste kwartaal van 2014 nulgroei. Als een belangrijke, incidentele reden voor de terugval wordt de uitzonderlijke strenge winter in de VS gezien. De Japanse economie groeide in het eerste kwartaal met 1,5 procent. Deze uitbundige groei wordt voor een groot deel verklaard uit het naar voren halen van uitgaven door consumenten, die daarmee anticipeerden op een sterke btw-verhoging op 1 april.

Bruto binnenlands product binnen en buiten Europa

ruto binnenlands product Europese landen

Ten behoeve van internationale vergelijkbaarheid zijn alle cijfers in dit artikel werkdag- en seizoengecorrigeerd.
Meer internationale economische cijfers vindt u op de website van Eurostat.