Statistisch Bulletin nr. 23

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid, Bevolking, Prijzen.