Statistisch Bulletin nr. 22

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Macro economie.