Realisaties overige industrie: hout- en bouwmaterialenindustrie

De omzet van de hout- en bouwmaterialenindustrie was in februari 2014 ruim 1 procent lager dan een jaar eerder. Ook de afzet per gemiddelde werkdag lag onder het niveau van februari vorig jaar, de productie per gemiddelde werkdag lag boven het niveau van februari 2013. In februari werden de producten tegen vrijwel dezelfde prijs verkocht.

Omzet, productie en afzetprijs (februari 2014)

Omzet, productie en afzetprijs (februari 2014)

Minder omzet en afzet

De omzet van de hout- en bouwmaterialenindustrie is in februari 2014 met ruim 1 procent afgenomen ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Op de binnenlandse markt nam het bedrag aan verkopen met 5 procent af, op de exportmarkt steeg de omzet met 10 procent. Februari 2014 had evenveel werkdagen als februari 2013. De prijzen bleven vrijwel gelijk, hierdoor daalde de afzet per gemiddelde werkdag met 1 procent.

In de onderliggende branche houtindustrie werd bijna 6 procent meer omgezet, terwijl in de bouwmaterialenindustrie de omzet ruim 3,5 procent afnam.

Prijzen gelijk

De producten van de hout- en bouwmaterialenindustrie waren in februari 2014 vrijwel even duur als in februari 2013. Binnen de landsgrenzen daalde de prijzen met bijna een half procent, op de exportmarkt stegen de prijzen met dit percentage.

In de subbranche houtindustrie stegen de prijzen 0,5 procent, de prijzen in de bouwmaterialenindustrie daalden met bijna een half procent. In de houtindustrie stegen de prijzen met 1 procent op de buitenlandse markt, in Nederland bleven de prijzen vrijwel gelijk.  In de bouwmaterialenindustrie daalden de prijzen in eigen land met een half procent, op de exportmarkt stegen deze met bijna 0,5 procent.

Productie neemt toe

Het productievolume per gemiddelde werkdag van de hout- en bouwmaterialenindustrie was in februari 2014 bijna 4,5 procent groter dan een jaar eerder.

In de houtindustrie steeg de productie per gemiddelde werkdag met ruim 7 procent, de productie in de bouwmaterialenindustrie steeg met ruim 3 procent.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Per 1 mei 2014 stopt het CBS met de maandelijkse publicaties per industriebranche en wordt elk kwartaal één monitor industrie gepubliceerd (meer informatie).