Industriebeeld: producentenvertrouwen verbeterd

De stemming van de ondernemers in de industrie is in maart 2014 verbeterd. Het producentenvertrouwen kwam uit op 1,1. De indicator bereikte de hoogste stand sinds de zomer van 2011.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in januari 2,0 procent hoger dan een jaar eerder. In december 2013 produceerde de industrie 2,1 procent meer dan in december 2012. De industrie behaalde in januari vrijwel evenveel omzet als een jaar eerder. Zowel op de binnenlandse als buitenlandse markt was het bedrag aan verkopen nagenoeg gelijk aan dat van januari 2013.

De economie groeide in het vierde kwartaal van 2013 met 0,7 procent ten opzichte van het voorafgaande kwartaal. In het derde kwartaal was het volume van het bruto binnenlands product 0,3 procent groter dan een kwartaal eerder.

Productiegroei en producentenvertrouwen

Productiegroei en producentenvertrouwen

Stemming producenten verbeterd

De stemming van de ondernemers in de industrie is in maart 2014 verbeterd. Het producentenvertrouwen kwam uit op 1,1. De indicator bereikte de hoogste stand sinds de zomer van 2011.

Het producentenvertrouwen is samengesteld uit drie deelindicatoren: het oordeel over de orderpositie, het oordeel over de voorraden gereed product en de verwachte productie in de komende drie maanden. De ondernemers waren minder somber over hun orders dan in februari. Verder waren ze positiever over de verwachte bedrijvigheid en de voorraden gereed product.

De ondernemers in de industrie waren voor de derde achtereenvolgende maand minder negatief over de verwachte personeelssterkte in hun branche. In maart verwachtte 16,4 procent van hen dat de personeelssterkte in de komende drie maanden zal afnemen, terwijl 10,6 procent rekende op een toename. Het saldo van positieve en negatieve antwoorden kwam uit op -5,7. Drie maanden eerder, in december 2013, was dit nog -14,8.

Minder voorraden

De ondernemers in de industrie hielden in januari 1,5 procent minder voorraad gereed product aan dan een jaar eerder. In december 2013 waren hun voorraden 2,2 procent kleiner dan in december 2012. De cijfers over de voorraden zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen.

Industriële productie hoger

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in januari 2,0 procent hoger dan een jaar eerder. In december 2013 produceerde de industrie 2,1 procent meer dan in december 2012.

In vrijwel alle branches van de industrie was de productie hoger dan in januari 2013. Met 9,6 procent was de toename het grootst bij de elektrotechnische en machine-industrie. Ook de transportmiddelenindustrie produceerde fors meer (7,1 procent). De productie van de voedings- en genotmiddelenindustrie en de basismetaalindustrie was respectievelijk 1,4 en 1,2 procent hoger. Tegenover deze groei stond een krimp van 0,7 procent bij de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofverwerkende industrie.

Omzet industrie gelijk

De industrie behaalde in januari vrijwel evenveel omzet als een jaar eerder. Zowel op de binnenlandse als buitenlandse markt was de waarde van de verkopen nagenoeg gelijk aan dat van januari 2013. Januari 2014 telde evenveel werkdagen als januari 2013. De producten van de industrie waren in januari ruim twee procent goedkoper dan een jaar eerder.

De transportmiddelenindustrie realiseerde 22 procent meer omzet. De omzet van de elektrotechnische en machine-industrie was ruim 5% hoger dan een jaar eerder. De omzet van de voedings- en genotmiddelenindustrie en de basismetaal- en metaalproductenindustrie nam ook toe, maar in mindere mate. In de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie was de omzet daarentegen lager.

Economie groeit met 0,9 procent

De economie groeide in het vierde kwartaal van 2013 met 0,9 procent ten opzichte van het voorafgaande kwartaal. In het derde kwartaal was het volume van het bruto binnenlands product 0,3 procent groter dan een kwartaal eerder. Bij het berekenen van de kwartaal-op-kwartaalontwikkeling is rekening gehouden met werkdag- en seizoeneffecten.

Vergeleken met het vierde kwartaal van 2012 groeide de economie met 0,8 procent. De investeringen in vaste activa waren 6,7 procent hoger dan een jaar eerder. Het volume van de uitvoer van goederen en diensten was 1,0 procent groter. Het volume van de invoer was 0,2 procent groter. Huishoudens besteedden 0,6 procent minder dan een jaar eerder. De overheidsconsumptie was 0,5 procent lager.

Goederenproducenten produceerden 2,3 procent meer. De industriële productie was 2,4 procent hoger dan een jaar eerder. De bouwproductie nam 2,7 procent toe. De productie van commerciële dienstverleners was 0,9 procent hoger dan in het vierde kwartaal van 2012 Niet-commerciële dienstverleners produceerden 0,9 procent minder.