Oordeel en verwachtingen: metaal-, elektrotechnische- en transportmiddelenindustrie

De conjunctuurenquête Nederland van maart 2014 laat een gunstig beeld zien in de metaal-, elektrotechnische- en transportmiddelenindustrie. Orderontvangsten en productie tonen groei, maar de oordelen zijn nog wel negatief. In hun verwachtingen voor de komende drie maanden zijn de ondernemers optimistisch.

Orderpositie nog steeds te klein

Volgens de ondernemers waren de orderontvangsten in de periode december 2013 – februari 2014 hoger dan in de periode september – november 2013. In deze periode is de productie eveneens toegenomen. De werkvoorraad, uitgedrukt in de index orderpositie, ligt in maart iets hoger dan in februari en komt uit op 102,7. De omvang van zowel de totale als de buitenlandse orderpositie wordt als te klein beoordeeld. Ondanks de lichte stijging van de index orderpositie waren de ondernemers minder tevreden.

Orderpositie, oordeel 1 en index 2

Orderpositie, oordeel en index

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt.
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd.

Optimistische verwachtingen

Over de ontwikkeling van het economisch klimaat voor hun bedrijf in de komende drie maanden zijn de ondernemers optimistisch. Ze verwachten dat de productie de komende drie maanden flink zal stijgen. De inkoop bij leveranciers zal in lijn daarmee eveneens toenemen. De prijzen die ze aan afnemers in rekening brengen zullen iets stijgen. Over de personeelssterkte zijn zij de ondernemers echter weer een fractie pessimistischer dan de vorige maand. Per saldo denkt 3,5 procent van de ondernemers dat het personeelsbestand zal afnemen.

Verwachting voor maart tot en met mei 2014

Verwachting voor maart tot en met mei 2014