Uitgaven aan restaurants licht gestegen

Restaurants boekten in 2013 meer omzet dan een jaar eerder. De omzet zit weer op het niveau van voor de crisis. Vooral de hogere prijzen in de horeca droegen hieraan bij. Ondanks de crisis is het aantal restaurants sinds 2007 toegenomen met ruim 1,8 duizend.

Omzet restaurants stijgt vooral door hogere prijzen

De omzet van restaurants is in 2013 met 2,3 procent gestegen. De omzet van restaurants stijgt al weer drie jaar op rij. Ook de verkopen stegen voor het derde opeenvolgende jaar, maar liggen nog ruim 13 procent onder het niveau van het topjaar 2007. De prijzen zijn sinds 2007 wel onafgebroken gestegen. Dat de omzet van restaurants weer op het niveau van 2007 ligt, komt dus voor een belangrijk deel door hogere prijzen.

Omzet en verkopen restaurants

restaurants-g1

Meer restaurants en snackbars

Tussen 2007 en 2013 is het aantal restaurants in Nederland voortdurend gestegen, alleen in 2011 niet. Begin 2007 waren er ruim 11 duizend restaurants. Begin 2013 waren dat er bijna 13 duizend. Doordat het aantal restaurants harder is gestegen dan de omzet is de gemiddelde omzet per restaurant juist gedaald. Daarnaast nam het aantal snackbars en lunchrooms de afgelopen jaren toe met ruim 17 procent. Het omzetniveau van de snackbars daalde tijdens de crisis minder hard dan van de restaurants. Ook voor de snackbars geldt dat de gemiddelde omzet per vestiging is gedaald doordat het aantal vestigingen harder is gestegen dan de omzet.

Aantal restaurants en snackbars

restaurants-g2
Meeste nieuwe restaurants in Zuid-Holland

Hoewel in het gehele land het aantal restaurants en snackbars toeneemt, zijn er wel regionale verschillen in vestigingdichtheid. In Zuid-Holland en Noord-Holland is het aanbod van eetgelegenheden het grootst en de laatste jaren bovendien het meest gestegen. Deze provincies hebben ook de meeste inwoners. In Friesland, Groningen en Drenthe is de toename van het aantal eetgelegenheden een stuk kleiner dan in de rest van het land. Zeeland heeft de meeste restaurants per inwoner, gevolgd door Noord-Holland. Flevoland moet het, absoluut en per inwoner, met de minste restaurants doen.

Aantal restaurants en snackbars per provincie

restaurants-g3

Sandrine Dek-Thwaite

Bronnen:

Horeca, omzetontwikkeling

Horecavestigingen