Oordeel en verwachtingen: voedings- en genotmiddelenindustrie

De Conjunctuurenquête Nederland van februari  2014 laat een wat negatiever beeld zien voor de voedings- en genotmiddelenindustrie. Ondernemers zijn pessimistischer over de hoeveelheid werk en over de verwachtingen voor de komende maanden.

Ondernemers minder tevreden over werkvoorraad

Volgens de ondernemers zijn de orderontvangsten in de periode november 2013 – januari 2014 toegenomen ten opzichte van de periode augustus – oktober 2013. De productie is eveneens toegenomen. De werkvoorraad, uitgedrukt in de index orderpositie, verbeterde in februari  licht tot 93,3. Het oordeel van de ondernemers over deze werkvoorraad is echter wel negatiever. Het oordeel over de voorraden eindproduct verslechterde eveneens.

Orderpositie, oordeel 1) en index 2)

Orderpositie, oordeel en index

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt.
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd.

Bedrijvigheid zal afnemen

Over de ontwikkeling van het economisch klimaat voor hun bedrijf zijn de ondernemers iets minder optimistisch dan een maand eerder. De ondernemers zijn ook pessimistisch over de productie in de komende drie maanden. De inkopen bij hun leveranciers zullen in het verlengde daarvan afnemen. De afzetprijzen zullen naar verwachting stijgen, per saldo bijna 9 procent van de ondernemers verwacht de prijzen te verhogen. Over de werkgelegenheid zijn de ondernemers iets minder negatief dan in januari.

Verwachting voor februari tot en met april 2014

Verwachting voor februari tot en met april 2014