Minder CO2-uitstoot ondanks groei economie

In het vierde kwartaal van 2013 is 2,4 procent minder CO2 uitgestoten door de Nederlandse economie dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Rekening houdend met de wisselende weersomstandigheden is de CO2-uitstoot stabiel gebleven. De economie groeide in het vierde kwartaal van 2013 wel met 0,7 procent op jaarbasis. Dit blijkt uit de eerste voorlopige raming van het CBS. De CO2-emissies zijn berekend volgens de definities van de Milieurekeningen.

Verandering CO2-emissies en economische ontwikkeling, 4e kwartaal 2013

Verandering CO2-emissies en economische ontwikkeling, 4e kwartaal 2013

CO2 –uitstoot transportsector stijgt door toegenomen handel

In de transportsector is de CO2-uitstoot toegenomen, onder andere door extra vervoersbewegingen die samenhangen met de groei van de handelsstromen. De emissies namen toe in de luchtvaart, binnenvaart, zeevaart en het goederenvervoer over de weg.

Minder CO2 –uitstoot huishoudens dankzij relatief warm weer

Door het relatief milde winterweer hebben huishoudens dit kwartaal minder aardgas verbruikt en is er ook minder CO2 uitgestoten. Desondanks is er wel iets meer gas uit de Nederlandse bodem gehaald. De invoer van buitenlands gas is gedaald.

Chemische industrie kan economische groei in 2012 niet continueren

De ‘landbouw, delfstoffenwinning, industrie en bouwnijverheid’ hebben minder CO2 uitgestoten dan een jaar eerder. Door het milde weer heeft de landbouw minder uitgestoten voor het verwarmen van stallen en kassen. De energie-intensieve chemische industrie heeft minder geproduceerd in het vierde kwartaal, vergeleken met hetzelfde kwartaal een jaar eerder, waarin de chemie juist sterk groeide. Deze lagere productie is gepaard gegaan met minder emissies. De emissie-extensieve industrie zoals de auto-industrie en de machine-industrie hebben juist meer geproduceerd in het vierde kwartaal dan vorig jaar, door extra vraag uit het buitenland.

Iets minder CO2 -uitstoot energiebedrijven

De CO2-uitstoot door ‘energiebedrijven, waterbedrijven en afvalbeheer’ is lager dan een jaar eerder. De productie van elektriciteit door de energiebedrijven is nagenoeg gelijk gebleven. De invoer van elektriciteit is iets afgenomen. Ondanks de lage prijzen was de inzet van kolen in het vierde kwartaal van 2013 lager dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Achtergrondinformatie:
CO2-emissions on quarterly basis