Managers zijn de meest tevreden werknemers

Sociaaleconomische trends 2014. Werknemers zijn over het algemeen tevreden met hun werk en de arbeidsvoorwaarden. Wel zijn er duidelijke verschillen naar beroepsgroep. Managers blijken het vaakst tevreden te zijn over hun werk en arbeidsvoorwaarden, terwijl werknemers in elementaire beroepen (zoals schoonmakers en vuilnisophalers) en bedieners van machines en assemblagemedewerkers hier het minst tevreden over zijn.