Licht herstel industrie in tweede helft 2013

In de tweede helft van 2013 nam de omzet van de industrie bijna 2 procent toe ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Deze toename is te danken aan een aantrekkende buitenlandse markt. Desondanks was in heel 2013 de omzet bijna een half procent lager dan in 2012. De binnenlandse markt bleef achter, waardoor bij de meeste branches de totale omzet afnam.

Toename omzet in tweede helft 2013

Dankzij een aantrekkende buitenlandse markt had de industrie in de tweede helft van het jaar meer omzet dan in de tweede helft van 2012. De omzet nam in deze periode bijna 2 procent toe ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. In het eerste half jaar van 2013 kromp de omzet ruim 2,5 procent. Daarmee was het totale omzetniveau in 2013 bijna een half procent lager dan in 2012.

Omzet industrie
binnen-markt-g1

Binnenlandse markt blijft achter

De omzetafname van bijna een half procent in 2013 was vrijwel gelijk aan de daling in 2012. In 2013 was de binnenlandse markt de veroorzaker van de omzetkrimp. Op de Nederlandse markt was de omzet in 2013 bijna 3,5 procent lager dan een jaar eerder. Op de buitenlandse markt nam de omzet bijna 2 procent toe.

Binnenlandse markt sinds 2010 weer in de min
binnen-mar-g2

Omzettoename bij enkele branches

De omzet van de voedings- en genotmiddelindustrie nam met 8 procent toe, door groei op zowel de binnenlandse als de buitenlandse markt. De omzet van de elektrotechnische en machine-industrie steeg met ruim 2 procent. De meeste branches kwamen in de min door het achterblijven van de binnenlandse vraag. Op de buitenlandse markt nam de omzet bij alle branches toe, op de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie na.

Omzetontwikkelingen branches in 2013
binnen-mar-g3

Prijzen gedaald op binnenlandse en buitenlandse markt

Sinds 2010 stijgen de afzetprijzen van de industrie, vanaf het tweede kwartaal van 2013 dalen de afzetprijzen. Vergeleken met 2012 lagen de prijzen in 2013 bijna 1,5 procent lager. Op zowel de binnen- als buitenlandse markt daalden de prijzen.

Ria Smit en Bart Staats

Bron: Nijverheid; productie, omzet en orders, ontwikkeling