Griekenland: export daalt nog steeds

De export van goederen naar Griekenland is in 2012 met 10 procent gedaald naar ruim 2 miljard euro. Sinds 2009 daalt de uitvoer onafgebroken. De invoer is in 2012, na twee jaren van stijging, met 6 procent gedaald tot bijna een half miljard euro. Het overschot op de handelsbalans is sinds 2009 met 0,6 miljard euro afgenomen tot 1,6 miljard euro.

Handel met Griekenland

2014-griekenland-2012-g1

Voeding belangrijkste exportproduct

Ruim een derde van de uitvoer naar Griekenland is voeding. Hiermee was 0,7 miljard euro gemoeid in 2012 (-3 procent). De belangrijkste exportproducten binnen de voeding zijn vlees en zuivel. Terwijl de uitvoer van vlees met 2 procent steeg, daalde de zuivelexport met 6 procent. Daarnaast daalde ook de uitvoer van belangrijke exportproducten zoals chemie (-8 procent) en machines (-9 procent).

Aandeel goederen in export naar Griekenland 2012

2014-griekenland-2012-g2

Aandeel in export neemt verder af

Terwijl de totale Nederlandse export de afgelopen jaren is gegroeid, nam de uitvoer naar Griekenland gestaag af. Hierdoor is het aandeel van Griekenland in de Nederlandse export gezakt naar 0,5 procent.

Invoer daalt met 6 procent

De import van goederen uit Griekenland had in 2012 een niveau van 456 miljoen euro. De belangrijkste importcategorie voeding bleef met 119 miljoen euro nagenoeg op hetzelfde niveau als in 2011. De overige categorieën laten allemaal, op minerale brandstoffen na, een daling zien.

Wiel Packbier

Bron: StatLine