Oordeel en verwachtingen: transportmiddelenindustrie

De Conjunctuurenquête Nederland van januari 2014 laat een verslechterd beeld zien in de transportmiddelenindustrie. De oordelen zijn wat negatiever dan vorige maanden. Ook de verwachtingen zijn pessimistischer geworden. Zo zal de werkgelegenheid in de komende maanden krimpen.

Werkvoorraad neemt af

Volgens de ondernemers zijn de orderontvangsten in de periode oktober – december flink  toegenomen ten opzichte van de periode juli  – september. Ook de productie is in deze periode toegenomen. De werkvoorraad, uitgedrukt in de index orderpositie, komt in januari uit op 107,7, twee procentpunt lager dan een maand eerder. Het oordeel over de omvang van de orderpositie is dan ook negatiever. Met name het oordeel over de totale orderpositie verslechterde. De voorraden gereed product liggen op een iets te hoog niveau.

Orderpositie, oordeel 1) en index 2)

Orderpositie, oordeel en index

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd

Verbetering van de concurrentiepositie

Volgens de ondernemers is hun concurrentiepositie in het vierde kwartaal van 2013 op zowel de binnenlandse als buitenlandse markten opnieuw verbeterd. Eén op de vijf ondernemers gaf aan dat onvoldoende vraag momenteel de productie belemmert, dit waren er iets meer dan in het voorgaande kwartaal. De bezettingsgraad van de productie-installaties kwam aan het eind van het tweede kwartaal uit op 82,2 procent, bijna vier procentpunten hoger dan een kwartaal eerder.

Krimp werkgelegenheid verwacht

Over de ontwikkeling van het economisch klimaat voor hun bedrijf in de komende drie maanden zijn de ondernemers negatief gestemd. Volgens de ondernemers zal de productie in het eerste kwartaal 2014 licht achterblijven bij het vierde kwartaal 2013. De personeelsomvang wordt volgens de ondernemers in de komende drie maanden kleiner. Bijna één op de drie ondernemers verwacht personeel af te zullen stoten. De afzetprijzen zullen naar verwachting weinig veranderen.

Verwachting voor januari tot en met maart 2014

Verwachting voor januari tot en met maart 2014