Meeste grond op melkveebedrijven

© ANP

In 2013 hadden de ruim 67 duizend land- en tuinbouwbedrijven in Nederland 1,8 miljoen hectare cultuurgrond in gebruik. Hiervan was 54 procent in gebruik bij de melkveebedrijven en 30 procent bij de akkerbouwbedrijven. De overige sectoren gebruikten aanzienlijk minder cultuurgrond.

Gemiddeld areaal cultuurgrond per bedrijfstype

2013-cultuurgrond-2013

Cultuurgrond bij doorsnee bedrijven

Van 2000 tot 2013 is de oppervlakte cultuurgrond in Nederland met 7 procent afgenomen. De afname van het aantal land- en tuinbouwbedrijven in die periode was 31 procent. De oppervlakte cultuurgrond van een doorsnee bedrijf steeg daardoor met 35 procent van 20 tot 27 hectare.
De stijging van de gemiddelde oppervlakte cultuurgrond per bedrijf verschilt per sector sterk. De vleeskalverhouderij tekende voor de sterkste toename (108 procent) met op enige afstand de glasgroentenbedrijven (100 procent) en de opengrondsgroentenbedrijven (89 procent). Bij de schapenbedrijven was er een stijging tot 2006, waarna de gemiddelde oppervlakte cultuurgrond daalde. In de periode van 2000 tot 2013 was er uiteindelijk een afname van 11 procent. Bij de snijbloemenbedrijven was er vooral van 2009 op 2010 was er een forse toename van de gemiddelde oppervlakte cultuurgrond. Over de gehele periode van 2000 tot 2013 was de toename 80 procent.

Bron: StatLine