Realisaties: elektrotechnische en machine-industrie

In november 2013 was de omzet van de elektrotechnische en machine-industrie bijna 9 procent hoger dan in november 2012. De afzet en productie per gemiddelde werkdag namen eveneens toe. Ook de afzetprijs was hoger. De orderontvangsten namen af.

Omzet, orders, productie en afzetprijs (november 2013)

Omzet, orders, productie en afzetprijs (november 2013)

Toename omzet            

Net zoals in de vorige vier maanden nam in november 2013 de omzet van de elektrotechnische en machine-industrie toe. De omzet was bijna 9 procent hoger dan in november 2012. De toename werd veroorzaakt door de exportmarkt waar de omzet 13 procent toenam. Op de binnenlandse markt nam de omzet 4,5 procent af. November had een werkdag minder dan november 2012 en het prijsniveau van de afzet in deze branche lag hoger. Het omzetvolume per gemiddelde werkdag nam daarmee 11 procent toe.

Dat de omzet in november 2013 hoger lag dan november 2012 was te danken aan de machine-industrie. In deze subbranche nam de omzet 17 procent toe. Met name op de buitenlandse markt zag deze subbranche de omzet toenemen, en wel met 22 procent. De omzet op de binnenlandse markt was bijna 2 procent hoger dan in november een jaar eerder. De elektrotechnische industrie en de elektrische apparatenindustrie zagen de omzet echter respectievelijk ruim 6 procent en 17 procent afnemen. Bij deze subbranches lag het omzetniveau op zowel de binnenlandse- als de buitenlandse markt lager dan een jaar eerder.

Afname orderontvangsten

In tegenstelling tot de omzettoename namen de orderontvangsten in november 2013 af. De waarde van de ontvangen orders bij de elektrotechnische en machine-industrie was bijna 7 procent lager dan in dezelfde maand in 2012. In zowel het binnen- als het buitenland was deze waarde lager.

De waarde van de ontvangen bestellingen bij de elektrische apparatenindustrie en de machine-industrie was deze maand lager dan een jaar eerder. Respectievelijk namen de orderontvangsten in deze subbranches 18 procent en bijna 7 procent af. De orderontvangsten van de elektrotechnische industrie namen in november wel toe; met ruim 0,5 procent.

Afzetprijs gestegen

In november 2013 was de afzetprijs van de elektrotechnische en machine-industrie ruim 2 procent hoger dan in november 2012. In het buitenland steeg de afzetprijs bijna 3 procent, in het binnenland bleef deze vrijwel gelijk.

Bij de subbranche elektrotechnische industrie bleef de afzetprijs vrijwel gelijk aan die van november 2012. Bij de elektrische apparatenindustrie en de machine-industrie stegen de prijzen respectievelijk 3,5 procent en ruim 2,5 procent.

Groter productievolume

In de elektrotechnische en machine-industrie werd per gemiddelde werkdag in november 2013 bijna 2,5 procent meer geproduceerd dan in november 2012. De veroorzaker van deze toename is de subbranche machine-industrie waar het productievolume per gemiddelde werkdag bijna 7 procent hoger was dan november een jaar eerder. Bij de elektrische apparatenindustrie werd 11 procent minder geproduceerd en bij de elektrotechnische industrie ruim 6 procent minder.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)