Zakelijke diensten (monitor vanaf 1e kwartaal 2012)

Wijziging in juni 2013

Vanaf juni 2013, bij het uitkomen van de eerste kwartaalcijfers over 2013, publiceert het CBS de cijfers met omzetontwikkelingen in een nieuwe tabel 'Zakelijke dienstverlening; omzetontwikkeling, index 2010 = 100'. Deze tabel is de opvolger van de tabel 'Zakelijke dienstverlening; omzetontwikkeling, SBI 2008'. De cijfers in de nieuwe tabel wijken af van de cijfers tot en met het jaar 2012 in voorgaande tabel. Dit is het gevolg van het verleggen van de basis van de indexcijfers van het jaar 2005 naar 2010 en een actualisering van de wegingsfactoren.

Wijziging miv het eerste kwartaal van 2012

Met ingang van het eerste kwartaal van 2012 baseert het CBS de monitor zakelijke diensten op de samenvoeging ‘M-N Zakelijke dienstverlening’ en niet meer op ‘IT- en overige zakelijke dienstverlening’.

Verschil

In de samenvoeging ‘M-N Zakelijke dienstverlening’ is ‘IT-dienstverlening’ (SBI 62) niet opgenomen. Hierdoor zijn de omzetontwikkelingen van de samenvoeging ‘M-N Zakelijke dienstverlening’ niet vergelijkbaar met die van ‘IT- en overige zakelijke dienstverlening’ waarop de monitor zakelijke dienstverlening tot het eerste kwartaal van 2012 gebaseerd was.

Zakelijke dienstverlening (SBI sectie M-N)

Deze categorie is een samentelling van:

 • sectie M: Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening
 • sectie N: Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening

Branches binnen zakelijke dienstverlening (SBI sectie M-N)

De cijfers over de omzetontwikkeling van de samenvoeging ‘M-N zakelijke dienstverlening’ zijn een gewogen gemiddelde van de branches binnen sectie M en N (SBI 2008) te weten:

 • Juridische diensten en administratie (SBI 69)
 • Holdings en managementadviesbureaus (SBI 70)
 • Architecten-, ingenieursbureaus e.d. (SBI 71)
 • Research (SBI 72)
 • Reclamewezen en marktonderzoek (SBI 73)
 • Design, fotografie, vertaalbureaus (SBI 74)
 • Veterinaire dienstverlening (SBI 75)
 • Verhuur van roerende goederen (SBI 77)
 • Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling (SBI 78)
 • Reisbureaus, reisorganisatie en –info (SBI 79)
 • Beveiligings- en opsporingsdiensten (SBI 80)
 • Schoonmaakbedrijven, hoveniers e.d. (SBI 81)
 • Overige zakelijke dienstverlening (SBI 82)