Monitor juridische en administratieve diensten derde  kwartaal 2013

De omzet van de juridische en administratieve dienstverleners daalde in het derde kwartaal van 2013 licht vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Het aantal faillissementen nam sterk af vergeleken met het recordaantal in het tweede kwartaal. Uit de conjunctuurenquête blijkt dat ondernemers uit de juridische en administratieve dienstverlening negatief oordeelden over het economisch klimaat in het derde kwartaal. Voor het vierde kwartaal zijn de verwachtingen wisselend. De ondernemers  voorzien stijgende omzetten en een teruglopende werkgelegenheid.

Lichte omzetdaling in derde kwartaal

De omzet van de bedrijven werkzaam in de juridische en administratieve dienstverlening daalde in het derde kwartaal met 1,2 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De lichte opleving die we in het tweede kwartaal zagen, zette hiermee niet door.

De juridische en administratieve dienstverlening deed het  slechter dan de totale zakelijke dienstverlening. Ondernemers in de zakelijke dienstverlening als geheel zagen hun omzet in het derde kwartaal dalen met 0,3 procent.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetdaling administratieve dienstverleners houdt aan

De omzet van de administratieve dienstverleners daalde in het derde kwartaal van 2013 met 2,3 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Dit was voor deze branche het vierde kwartaal op rij dat de omzet daalde.
Bij de juridische dienstverleners steeg de omzet in het derde kwartaal licht met 0,3 procent. In het tweede kwartaal nam de omzet ook toe, toen met 1,3 procent. Door de sterke daling van 4,2 procent in het eerste kwartaal slaat de balans over 2013, tot en met het derde kwartaal, nog steeds negatief uit.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Aantal faillissementen loopt terug

Bij de administratieve dienstverleners was het aantal faillissementen in het derde kwartaal aanzienlijk minder hoog dan in het tweede kwartaal. Het aantal rechtskundige dienstverleners dat failliet ging was ook lager.
Ten opzichte van het derde kwartaal van 2012 was het aantal faillissementen voor de totale juridische dienstverlening gelijk.

Uitgesproken faillissementen juridische dienstverlening

Uitgesproken faillissementen juridische dienstverlening

Ondernemers minder negatief over economisch klimaat

Uit de conjunctuurenquête blijkt dat minder ondernemers in de juridische en administratieve dienstverlening menen dat het economisch klimaat is verslechterd. Per saldo gaf 9 procent van de ondernemers een verslechtering van het economisch klimaat in het derde kwartaal van 2013 aan.

De personeelssterkte is bij per saldo 6 procent van de juridische en administratieve dienstverleners afgenomen, een beduidend kleiner aantal dan in het tweede kwartaal. De ondernemers waren iets negatiever over de orderpositie dan een kwartaal eerder. Per saldo beoordeelde 17 procent van de ondernemers deze als (te) klein in het derde kwartaal.

Ontwikkelingen en oordeel juridische diensten en administratie (SBI 69)

Ontwikkelingen en oordeel derde kwartaal 2013

Omzetverwachting fors verbeterd

De verwachtingen van ondernemers in de juridische en administratieve dienstverlening voor het vierde kwartaal zijn minder pessimistisch dan die voor het derde kwartaal. De omzet- en prijsverwachtingen voor het vierde kwartaal zijn positief. Per saldo verwacht 10 procent een toename van de omzet. Een verwachte omzetgroei in het vierde kwartaal is niet ongebruikelijk. Met per saldo 5 procent, verwacht een lager percentage dan voorgaande kwartalen  een verdere verslechtering van het economisch klimaat. Over de werkgelegenheid denken de ondernemers wel negatiever dan vorig kwartaal. Per saldo 17 procent verwacht minder personeel in te kunnen zetten.

Verwachtingen juridische diensten en administratie (SBI 69)

Verwachtingen voor het vierde kwartaal van 2013

Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten.