Internationalisering en productiviteit: het effect van bedrijf en regio

In het elfde hoofdstuk van de Internationalisation Monitor 2013 wordt het effect van internationalisering op de productiviteit onderzocht. Aan de orde komt het verband tussen verschillende aspecten van internationalisering en de totale factorproductiviteit (TFP). Bovendien worden de effecten van internationalisering op de productiviteit niet alleen op het niveau van bedrijven beschouwd, maar ook op regionaal niveau bekeken, zodat getest kan worden of ook andere bedrijven in de regio een positief effect ondervinden van de internationaal opererende bedrijven.
Voor wat betreft de verschillende kenmerken van internationalisering blijkt er een positief verband te bestaan tussen TFP en bedrijven in buitenlandse handen. Deze bedrijven behalen een productiviteit die tientallen procenten hoger ligt dan die van binnenlandse bedrijven. Exporterende bedrijven zijn productiever dan niet-exporterende bedrijven en hoe groter het deel van de omzet is dat wordt geëxporteerd, hoe hoger de productiviteit. Ook importerende bedrijven zijn productiever dan niet-importerende bedrijven. Mogelijk komt dit omdat zij hun kosten kunnen beperken door in landen met lagere kosten in te kopen. Een ander aspect van internationalisering is de aanwezigheid van buitenlandse kenniswerkers in een bedrijf. Er blijkt echter geen bewijs te zijn voor een positief verband met productiviteit.

Ook is er gekeken naar verschillen tussen regio’s. Na controle voor bedrijfskenmerken blijkt dat het westen en midden van het land een iets hogere productiviteit hebben dan de rest van het land. Er zijn echter geen aanwijzingen dat dit wordt veroorzaakt doordat bedrijven  profiteren van de aanwezigheid van internationaal georiënteerde bedrijven in deze regio’s.