Evenveel consumptieaardappelen maar minder zaai-uien

In 2013 was de bruto oogst van consumptieaardappelen met 3,4 miljard kilo vrijwel even hoog als in 2012. Dat is 200 kilo per Nederlander. De oogst van zaai-uien was 10 procent lager dan vorig jaar en kwam hiermee uit op ruim 1,2 miljard kilo. Dat is 70 kilo per inwoner. Dat blijkt uit de voorlopige oogstramingscijfers van het CBS waarin eventuele oogstverliezen als gevolg van de recente wateroverlast niet zijn verrekend.

Oogst consumptieaardappelen, 2000-2013*

2013-aardappelen-2013-g1

Oogst per hectare consumptieaardappelen lager

In 2013 leverde een hectare consumptieaardappelen gemiddeld 47 ton aardappelen op. In 2012 was dat ruim 50 ton. Vooral de oogst in Flevoland kwam in 2013 laag uit met ruim 49 ton per hectare tegenover bijna 55 ton in 2012. Door de groei van het areaal waarop dit jaar consumptieaardappelen werden geteeld (+6 procent) kwam de oogst uit op vrijwel hetzelfde niveau als in 2012.

Oogst consumptieaardappelen per hectare, 2000-2013*

2013-aardappelen-g2

Oogst zaai-uien lager dan vorig jaar

De bruto oogst van zaai-uien kwam in 2013 uit op 1,2 miljard kilo. Dat is 10 procent minder dan vorig jaar. Per hectare was de oogst met 54 ton 15 procent lager. Ook in Flevoland was de oogst van uien laag. Per hectare werd hier 59,5 ton geoogst tegenover 71 ton in 2012. Het beteelde areaal in 2013 was 5 procent groter dan in 2012.

Oogst zaaiuien, 2000-2013*

2013-opbrengst-uien-g3

André Meurink

Bron: StatLine