Bruto oogst

Tot de bruto oogst (bruto opbrengst, totale bruto productie) behoort alles wat geoogst is of (vermoedelijk) geoogst gaat worden. Tot de totale oogst behoort ook dat deel van de productie dat om bijzondere redenen niet geschikt is voor zijn oorspronkelijke bestemming. Dit geldt echter alleen als het nog wel voor andere normale bedrijfsdoeleinden kan worden aangewend (bijvoorbeeld aardappelen, die alleen nog voor veevoeder te gebruiken zijn). Hierdoor is de totale bruto oogst niet gelijk aan de handelsproductie.

Akkerbouwproducten, die om welke reden dan ook op het veld zijn achtergebleven, tellen niet mee in de oogst.