Oordeel en verwachtingen: voedings- en genotmiddelenindustrie

De Conjunctuurenquête Nederland van oktober 2013 laat een overwegend positief beeld zien voor de voedings- en genotmiddelenindustrie. De oordelen zijn overwegend minder negatief en de verwachtingen zijn optimistischer dan vorige maand.

Ondernemers minder ontevreden over werkvoorraad

Volgens de ondernemers zijn de orderontvangsten in de periode juli – september toegenomen ten opzichte van de periode april - juni. De productie is eveneens toegenomen. De werkvoorraad, uitgedrukt in de index orderpositie, verbeterde in oktober tot 91,6. Het oordeel van de ondernemers over deze werkvoorraad is dan ook minder negatief. Het oordeel over de voorraden eindproduct verbeterde eveneens.

Orderpositie, oordeel 1) en index 2)

Orderpositie, oordeel en index

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd

Verbetering concurrentiepositie

Volgens de ondernemers is hun concurrentiepositie in het derde kwartaal van 2013 op zowel de binnenlandse markt als de buitenlandse afzetmarkten (binnen en buiten de EU) licht verbeterd. Net als vorige kwartalen gaf een aanzienlijk deel (ruim 17%) van de ondernemers aan dat onvoldoende vraag momenteel de productie belemmert. De bezettingsgraad van de productie-installaties lag aan het einde van het derde kwartaal op 76,1 procent, ruim twee procentpunt hoger dan een kwartaal eerder. Het aantal ondernemers dat de productiecapaciteit momenteel als te klein beoordeelt, is nu ruimschoots groter dan het aantal dat deze te groot vindt.

Bedrijvigheid zal toenemen

Over de ontwikkeling van het economisch klimaat voor hun bedrijf in de komende drie maanden zijn de ondernemers minder pessimistisch dan een maand eerder. De ondernemers hebben dan ook optimistische verwachtingen over de productie in de komende drie maanden. De inkopen bij hun leveranciers zullen eveneens toenemen. De afzetprijzen zullen naar verwachting stijgen, per saldo bijna zeven procent van de ondernemers verwacht de prijzen te verhogen. Over de werkgelegenheid zijn de ondernemers per saldo nog even negatief als in september.

Verwachting voor oktober tot en met december 2013

Verwachting voor oktober tot en met december 2013