Oordeel en verwachtingen: transportmiddelenindustrie

De Conjunctuurenquête Nederland van oktober 2013 laat een optimistisch beeld zien in de transportmiddelenindustrie. De productie is toegenomen en de verwachtingen voor de productie in de komende drie maande zijn uiterst optimistisch. De ondernemers zijn eveneens zeer optimistisch over het economisch klimaat, hoewel het optimisme kleiner is dan een mand eerder. Ook de werkgelegenheid zal in de komende maanden fors worden uitgebreid.

Werkvoorraad neemt toe

Volgens de ondernemers zijn de orderontvangsten in de periode juli – september wederom flink toegenomen ten opzichte van de periode april –juni. Ook de productie is in deze periode toegenomen. De werkvoorraad, uitgedrukt in de index orderpositie, komt in oktober uit op 111,3, iets hoger dan een maand eerder. Het oordeel over de omvang van de orderpositie is dan ook minder negatief. Met name het oordeel over de totale orderpositie verbeterde. De voorraden gereed product liggen op een iets te hoog niveau.

Orderpositie, oordeel 1) en index 2)

Orderpositie, oordeel en index

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd

Verbetering van de concurrentiepositie

Volgens de ondernemers is hun concurrentiepositie in het derde kwartaal van 2013 op zowel de binnenlandse als buitenlandse markten opnieuw verbeterd. De buitenlandse concurrentiepositie verbeterde zelfs flink, zowel binnen als buiten de EU. Op de binnenlandse markt verbeterde de concurrentiepositie eveneens maar in mindere mate. Bijna één op de vijf ondernemers gaf aan dat onvoldoende vraag momenteel de productie belemmert, dit waren er iets minder dan in het voorgaande kwartaal. De bezettingsgraad van de productie-installaties kwam aan het eind van het tweede kwartaal uit op 78,4 procent, nagenoeg gelijk aan een kwartaal eerder.

Verbetering economisch klimaat verwacht

Over de ontwikkeling van het economisch klimaat voor hun bedrijf in de komende drie maanden zijn de ondernemers positief gestemd. Eén op de drie ondernemers verwacht een hogere productie in de komende drie maanden. De personeelsomvang wordt volgens de ondernemers in de komende drie maanden groter. Meer dan een kwart van ondernemers verwacht personeel aan te zullen nemen. De afzetprijzen zullen naar verwachting nagenoeg ongewijzigd blijven.

Verwachting voor oktober tot en met december 2013

Verwachting voor oktober tot en met december 2013