Oordeel en verwachtingen: metaal-, elektrotechnische- en transportmiddelen industrie

De conjunctuurenquête Nederland van oktober 2013 laat een gemengd beeld zien in de metaal-, elektrotechnische- en transportmiddelenindustrie. De ondernemers zijn negatiever in hun oordeel over de orderpositie. In hun verwachtingen over de productie voor de komende maanden zijn ze echter positief. De verwachtingen omtrent het economisch klimaat zijn iets minder hooggespannen dan vorige maand.

Orderpositie nog steeds te klein

Volgens de ondernemers waren de orderontvangsten in de periode juli – september hoger dan die in de periode april - juni. In deze periode was de productie eveneens toegenomen. De werkvoorraad, uitgedrukt in de index orderpositie, ligt in oktober iets lager dan in september en komt uit op 106,2. De omvang van de totale en buitenlandse orderpositie wordt door de ondernemers, gelet op de tijd van het jaar, als klein beoordeeld. Het oordeel over de totale orderpositie liet een verslechtering zien, terwijl het oordeel over de buitenlandse orderpositie verbeterde. Het oordeel over de voorraad gereed product verslechterde iets.

Orderpositie, oordeel 1 en index 2

Orderpositie, oordeel en index

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd

Verbetering concurrentiepositie

Volgens de ondernemers is hun concurrentiepositie in het derde kwartaal op zowel de binnenlandse als buitenlandse markt iets verbeterd. De ondernemers verwachten dan ook een toename van de buitenlandse afzet. Onvoldoende vraag is volgens 29 procent van de ondernemers de grootste belemmering voor de productie, dit is een iets hoger percentage dan een kwartaal eerder. De bezettingsgraad van de productie-installaties kwam op 80,4 procent, één procentpunt hoger dan een kwartaal eerder.

Optimistische verwachtingen

Over de ontwikkeling van het economisch klimaat voor hun bedrijf in de komende drie maanden zijn de ondernemers iets minder optimistisch. Ze verwachten dat de productie in de komende drie maanden zal stijgen. De inkoop bij leveranciers zal eveneens toenemen. Daarnaast voorzien de ondernemers nog wel een kleine krimp van de werkgelegenheid in de komende maanden. De prijzen die ze aan afnemers in rekening brengen zullen iets dalen.

Verwachting voor oktober tot en met december 2013

Verwachting voor oktober tot en met december 2013