Inkomensongelijkheid

De inkomensongelijkheid in Nederland is gemeten met behulp van de Gini-coëfficiënt  Daarbij is uitgegaan van het gestandaardiseerde besteedbaar huishoudensinkomen. De waarde van de Gini-coëfficiënt ligt tussen 0 en 1, waarbij 0 correspondeert met totale gelijkheid (iedere inwoner heeft hetzelfde inkomen) en 1 met totale ongelijkheid (één inwoner bezit al het inkomen).

Voorlopige cijfers van het Inkomenspanelonderzoek laten doorgaans meer ongelijkheid zien dan definitieve cijfers. Bij de interpretatie van de Gini-coëfficiënten in dit artikel is hiermee rekening gehouden.

Om de inkomensongelijkheid tussen landen van de Europese Unie te vergelijken maakt ook Eurostat gebruik van de Gini-coëfficiënt. Door bron- en definitieverschillen wijkt de Gini-coëfficiënt zoals Eurostat die publiceert voor Nederland iets af van die berekend door het CBS.