Economic Radar of the Sustainable Energy Sector in the Netherlands, edition 2013

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek in 2013 de economische radar doorontwikkeld voor de duurzame energiesector. In dit rapport wordt uiteengezet op welke manier een economisch monitoringsysteem is opgezet voor de duurzame energiesector. De economische trends voor de periode 2008-2011 staan centraal.De werkgelegenheid, de toegevoegde waarde, de productie en de investeringen in de sector worden gepresenteerd.Aan de internationale handel eninnovatie aspecten wordt ook aandacht besteed.De publicatie is geschreven in het Engels (Nederlandstalige samenvatting is toegevoegd).Het algemenebeeld dat uit  het onderzoek naar voren komt is één van een sector die groeit in de periode 2008-2011.  Over de periode 2008 – 2011 heeft een gestage en stabiele groei in werkgelegenheid plaatsgevonden in de duurzame energiesector.  Ondanks economische crisis  in deze periode, is het aantal VTE (voltijds equivalent) in de sector toegenomen van 16.9 duizend in 2008 naar 19.1 duizend in 2011.