Oordeel en verwachtingen: aardolie-, chemische-, rubber- en kunststofproducten industrie

Uit de Conjunctuurenquête Nederland van september 2013 blijkt dat het beeld in de aardolie-, chemische-, rubber- en kunststofproductenindustrie negatiever is dan een maand eerder. Zowel de oordelen als verwachtingen voor de komende drie maanden van de ondernemers zijn negatief.

Ondernemers onveranderd negatief over orderpositie

Volgens de ondernemers waren de orderontvangsten in de periode juni – augustus  iets hoger dan in de periode maart – mei. Ook de productie is eveneens licht toegenomen. De werkvoorraad, uitgedrukt in de index orderpositie, kwam in september hoger uit op 101,7. De omvang van de totale en buitenlandse orderpositie wordt door de ondernemers, gelet op de tijd van het jaar, als klein beoordeeld. Deze oordelen zijn negatiever dan de oordelen in de vorige maand. Het oordeel over de voorraad gereed product verslechterde in september eveneens.

Orderpositie, oordeel 1) en index 2)

Orderpositie, oordeel en index

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd

Stijging verkoopprijzen verwacht

Over de ontwikkeling van het economisch klimaat voor hun bedrijf in de komende drie maanden zijn de ondernemers minder optimistisch dan vorige maand. Ze verwachten echter nog wel een verbetering. De ondernemers voorzien een stabilisatie van de productie en daarbij denken ze minder inkooporders te plaatsen. Verder verwachten ze een lichte stijging van de afzetprijzen. Over de werkgelegenheid blijven de ondernemers negatief, 21 procent verwacht een afname terwijl slechts 8 procent een toename verwacht.

Verwachting voor september tot en met november 2013

Verwachting voor september tot en met november 2013