Investeringen opnieuw fors lager

In het tweede kwartaal van 2013 waren de bruto-investeringen in vaste activa 8,8 procent lager ten opzichte van het overeenkomstige kwartaal een jaar eerder. Hiermee krimpen de investeringen al zes kwartalen op een rij.

Bruto-investeringen in vaste activa

Bruto-investeringen in vaste activa

Weer sterke krimp investeringen vervoermiddelen

In het tweede kwartaal bleven de investeringen op alle fronten achter. De investeringen in vervoermiddelen vielen met een daling van ongeveer 37 procent het sterkst terug. In het eerste kwartaal was er ook al sprake van een forse krimp (26 procent). De teruggang hangt samen met de verhoging van de aanschafbelasting, waardoor de vraag naar personenauto’s fors afnam. Door de malaise op de woningmarkt daalden de investeringen in woningen met ongeveer 10,5 procent en in zowel bedrijfsgebouwen als grond-, weg- en waterbouwkundigewerken werd er 3,7 procent minder geïnvesteerd. De investeringen in machines en computers daalden ook, maar de krimp was wel kleiner dan in het eerste kwartaal.

Maandcijfers over bedrijfsinvesteringen vindt u in het Conjunctuurbericht.