Statistisch Bulletin nr. 34

Het bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid, Bevolking, Inkomen en bestedingen.