Specialistische geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Tweedelijns geneeskundige geestelijke gezondheidszorg voor zover deze wordt betaald uit de Zorgverzekeringswet. Dit zijn behandelingen waarbij veelal een psychiater of een gespecialiseerd psychotherapeut of psycholoog is betrokken, en waarbij genezing het doel is. Klinische opnames langer dan een jaar zijn hierin niet opgenomen, deze worden betaald uit de AWBZ.