Nederlandse economie krimpt 0,4 procent in het eerste kwartaal

De Nederlandse economie kromp in het eerste kwartaal van 2013 met 0,4 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. Ten opzichte van een jaar eerder is de economie met 1,8 procent gekrompen. De krimp was extra groot doordat er twee werkdagen minder waren.

Bruto binnenlands product

Bruto binnenlands product

Matige groei uitvoer

Het bruto binnenlands product (bbp) is opgebouwd uit bestedingscategorieën: investeringen, saldo uitvoer en invoer, consumptie door huishoudens en consumptie door de overheid. In het eerste kwartaal van 2013 was de consumptie door huishoudens 2,4 procent lager dan een jaar eerder en de investeringen waren 11,8 procent lager. De consumptie door de overheid kromp met 0,6 procent. De uitvoer van goederen en diensten was 1,4 procent hoger.  

Bestedingen

Bestedingen

Het bbp kan ook worden bepaald vanuit de productie van goederen en diensten. Van alle bedrijfstakken droegen alleen de delfstoffenwinning, en de overheid, onderwijs en zorg in het eerste kwartaal positief bij aan het bbp.

Bijdragen bedrijfstakken aan de bbp-ontwikkeling

Bijdragen bedrijfstakken aan de bbp-ontwikkeling