Alleenstaande ouders weer iets vaker aangewezen op uitkering

Ruim een derde van de eenoudergezinnen met minderjarige kinderen moest in 2011 rondkomen van een uitkering. Dat is beduidend vaker dan bij tweeoudergezinnen (4 procent). Het aandeel alleenstaande ouders met voornamelijk inkomen uit werk is sinds 2009 bovendien weer iets gedaald.

Minder alleenstaande ouders met werk als voornaamste inkomensbron

Tussen 2001 en 2009 nam het aandeel eenoudergezinnen met uitsluitend jonge kinderen met werk als voornaamste inkomensbron steeds toe: van 55 procent tot 67 procent in 2009. Vooral in de economische voorspoedige jaren 2006-2008 was er sprake van een sterke stijging. Mede door de recessie daalde vanaf 2009 het aandeel alleenstaande ouders met voornamelijk inkomen uit werk weer iets.

Bij tweeoudergezinnen lag het aandeel met werk de afgelopen tien jaar vrijwel steeds rond de 96 procent. Doordat er bij deze gezinnen twee volwassenen zijn die kunnen werken, zijn ze minder kwetsbaar voor conjuncturele schommelingen dan alleenstaande ouders.

Gezinnen met alleen minderjarige kinderen met werk als voornaamste inkomensbron

Gezinnen met alleen minderjarige kinderen met werk als voornaamste inkomensbron

Een op de vijf alleenstaande ouders aangewezen op bijstand

Alleenstaande ouders met kinderen onder de 18 jaar zijn naar verhouding vooral vaak afhankelijk van een bijstandsuitkering. In 2011 gold dat voor een op de vijf eenoudergezinnen. Sinds 2009 is dit aandeel weer enigszins gegroeid. Wel is het nog steeds aanzienlijk lager dan in 2001, toen nog een op de drie eenoudergezinnen voornamelijk was aangewezen op de bijstand.

Eenoudergezinnen met alleen minderjarige kinderen naar voornaamste inkomensbron, 2011*

Eenoudergezinnen met alleen minderjarige kinderen naar voornaamste inkomensbron, 2011*

Alleenstaande moeders vaker afhankelijk van een uitkering dan vaders

Van de eenoudergezinnen staat bij het merendeel – 82 procent – een vrouw aan het hoofd. Alleenstaande moederszijn met 37 procent ruim twee keer zo vaak afhankelijk van een uitkering dan alleenstaande vaders (18 procent).

Alleenstaande vaders en moeders met alleen minderjarige kinderen naar voornaamste inkomensbron, 2011*

Alleenstaande vaders en moeders met alleen minderjarige kinderen naar voornaamste inkomensbron, 2011*

Linda Moonen

Bron: StatLine, Gemiddeld inkomen; particuliere huishoudens naar diverse kenmerken