Uit de Monitor koopwoningmarkt: Minder woningen verkocht

Het aantal transacties van koopwoningen in het eerste kwartaal van 2013 is een stuk lager dan in het laatste kwartaal van 2012 en ligt op het niveau van een jaar geleden. Het aantal opgeleverde koopwoningen was in het vierde kwartaal van 2012 zelfs historisch laag.

Minder transacties koopwoningen, lagere prijzen

De prijsindex bestaande koopwoningen van alle transacties in het eerste kwartaal van 2013 is 2,3 procent gedaald ten opzichte van het voorgaande kwartaal. De prijsindex ligt zelfs 8,3 procent lager dan een jaar eerder. De prijsindex is in 2012 afwisselend weinig of veel gedaald. Dit is veroorzaakt door bijzondere omstandigheden op de koopwoningmarkt: de mogelijkheid dat de maatregel van verlaagde overdrachtsbelasting niet verlengd zou worden en de aangekondigde wijzigingen in de hypotheekvoorwaarden per 1 januari 2013.
De gemiddelde verkoopprijs van alle verkochte woningen is in het eerste kwartaal van 2013 213 duizend euro, een flink stuk lager dan het hoogterecord in het derde kwartaal van 2008 (259 duizend euro).

Prijzen van bestaande koopwoningen

monitor-koopwoningmarkt

Dieptepunt aantal opgeleverde woningen

Het aantal verkochte nieuwbouwwoningen is in het vierde kwartaal van 2012 met ruim 40 procent gestegen ten opzichte van het kwartaal ervoor. Daarmee komt het aantal verkochte nieuwe koopwoningen volgens de Monitor nieuwe woningen, weer op het niveau van medio 2011.
In het vierde kwartaal van 2012 zijn bijna 4,1 duizend koopwoningen opgeleverd, een historisch dieptepunt. De verwachting is dat de continue daling van het aantal verkochte woningen sinds eind 2010 in de toekomst ook de productie onder druk zal zetten.

Monitor koopwoningmarkt

De nieuwe Monitor koopwoningmarkt is een gezamenlijke publicatie van het Bureau Krediet Registratie, het Centraal Bureau voor de Statistiek, het Hypotheken Data Netwerk, de Nederlandse Vereniging van Makelaars en het Waarborgfonds Eigen Woning. De rapportage en de daarin opgenomen analyses zijn de verantwoordelijkheid van het Onderzoeksinstituut OTB.

Bert Bunschoten

Bron: Monitor koopwoningmarkt