Oordeel en verwachtingen: transportmiddelenindustrie

De Conjunctuurenquête Nederland van mei 2013 laat een gemengd beeld zien in de transportmiddelenindustrie.  De ondernemers waren weliswaar wat negatiever over orderpositie en verwachte productie, maar ze waren anderzijds wat minder negatief in hun oordeel over de voorraden. Daarnaast waren ze een stuk minder pessimistisch over het economisch klimaat en de werkgelegenheid in de komende maanden.

Werkvoorraad stabiel

Volgens de ondernemers zijn de orderontvangsten in de periode februari – april toegenomen ten opzichte van de periode november - januari. De productie is in die periode licht toegenomen. De werkvoorraad, uitgedrukt in de index orderpositie, kwam in april met 97,5 nagenoeg gelijk aan april. Het oordeel over de omvang van zowel de totale als de buitenlandse orderpositie was negatiever dan een maand eerder. Het oordeel over de voorraad gereed product, verbeterde.

 Orderpositie, oordeel 1) en index 2)

 Orderpositie, oordeel en index

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd

Verbetering economisch klimaat verwacht

Over de ontwikkeling van het economisch klimaat voor hun bedrijf in de komende drie maanden zijn de ondernemers voor het eerst sinds mei vorig jaar positief gestemd. De ondernemers verwachten een nagenoeg gelijkblijvende productie in de komende maanden. Daarbij verwachten ze hun inkooporders iets te verminderen. De personeelsomvang wordt volgens de ondernemers in de komende drie maanden uitgebreid. De afzetprijzen zullen naar verwachting dalen in de komende maanden.

Verwachting voor mei tot en met juli 2013

Verwachting voor mei tot en met juli 2013