Bouwkosten woningen in Nederland minder hard gestegen dan EU-gemiddelde

De bouwkosten van een woning in Nederland zijn de afgelopen vier jaar minder hard gestegen dan gemiddeld in de Europese Unie (EU). Dat komt doordat de kosten van bouwmaterialen in Nederland minder zijn toegenomen dan het Europese gemiddelde; de arbeidskosten stegen evenveel als het EU-gemiddelde.

Geringe stijging Nederlandse materiaalkosten

In 2012 waren de materiaalkosten voor de woningbouw in Nederland 1,5 procent hoger dan in 2008. Hiermee zijn deze kosten in Nederland minder hard gestegen dan het gemiddelde van 7,8 procent in de Europese Unie. De prijsstijging in Italië ligt met 1,1 procent net als in Nederland ruim onder het gemiddelde van de Europese Unie. In andere Europese landen met een grote nationale economie ligt de procentuele ontwikkeling van de materiaalkosten veel dichter bij het EU-gemiddelde.

Ontwikkeling arbeids- en materiaalkosten, 2012 t.o.v. 2008

Ontwikkeling arbeids- en materiaalkosten, 2012 t.o.v. 2008

Ontwikkeling arbeidskosten Nederland gelijk aan EU-gemiddelde

Naast de materiaalkosten vormen de arbeidskosten een belangrijk onderdeel van de bouwkosten van woningen. In Nederland namen de kosten van arbeid in de bouw de afgelopen vier jaar met 10 procent toe. Dit is ongeveer gelijk aan het EU-gemiddelde. Ook in Frankrijk stegen de arbeidskosten even hard als het Europees gemiddelde. De arbeidskosten in Duitsland en Spanje stegen met 8 à 9 procent iets minder. In Italië namen de arbeidskosten de afgelopen vier jaar met 12 procent relatief sterk toe.

Ontwikkeling totale bouwkosten 2012 t.o.v. 2008

Ontwikkeling totale bouwkosten 2012 t.o.v. 2008

Stijging bouwkosten onder EU-gemiddelde

De totale bouwkosten van een woning stegen in de EU tussen 2008 en 2012 gemiddeld met 7,2 procent. In Nederland namen de bouwkosten met 4,4 procent toe. Doordat de materiaalprijzen veel minder en de arbeidskosten evenveel stegen als het EU-gemiddelde, bleef de totale stijging hiermee ruim onder het gemiddelde van de Europese Unie. In Spanje, Duitsland en Italië stegen de bouwkosten met 7 à 8 procent. In Frankrijk was de kostenstijging met bijna 10 procent hoger dan gemiddeld.

Henny Floor

Bron:

Eurostat, construction cost (or producer prices), new residential buildings