Statistisch Bulletin nr. 17

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid, Bevolking, Inkomen en bestedingen, Internationale handel.