Oordeel en verwachtingen: metaal-, elektrotechnische- en transportmiddelen industrie

De conjunctuurenquête Nederland van april 2013 laat nog altijd een pessimistisch beeld zien in de metaal-, elektrotechnische- en transportmiddelenindustrie. De ondernemers waren wederom negatief in hun oordelen. In hun verwachtingen waren ze iets minder negatief dan een maand eerder.

Orderpositie te klein

Volgens de ondernemers waren de orderontvangsten in de periode januari – maart lager dan die in de periode oktober - december. De productie is in deze periode opnieuw afgenomen. De werkvoorraad, uitgedrukt in de index orderpositie, was in april iets lager dan in maart. De omvang van de totale en buitenlandse orderpositie wordt door de ondernemers, gelet op de tijd van het jaar, als klein beoordeeld. Beiden lieten een verslechtering zien. Het oordeel over de voorraad gereed product verslechterde eveneens, meer ondernemers beoordelen de voorraden als te groot dan te klein.

Orderpositie, oordeel 1 en index 2

Orderpositie, oordeel en index

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd

Onvoldoende vraag blijft ondernemers hinderen

Volgens de ondernemers is hun concurrentiepositie in het vierde kwartaal op de binnenlandse markt iets verslechterd. Op de buitenlandse markten echter verbeterde de concurrentiepositie. Onvoldoende vraag wordt door ruim 34 procent van de ondernemers gezien als een belemmering voor de productie, dit zijn er meer dan een kwartaal eerder. De bezettingsgraad van de productie-installaties kwam op 77,5 procent, een procentpunt lager dan een kwartaal eerder.

Verwachtingen nog altijd somber

Over de ontwikkeling van het economisch klimaat voor hun bedrijf in de komende drie maanden zijn de ondernemers nog altijd pessimistisch. Er wordt een lichte stijging van de buitenlandse omzet verwacht. Over de productie in de komende drie maanden zijn de ondernemers dan ook iets optimistischer dan in maart; circa 22 procent verwacht een toename tegenover 13 procent die een afname voorziet. De inkoop bij leveranciers zal licht toenemen. Daarnaast wordt er een verdere krimp van de werkgelegenheid voorzien in de komende maanden. De prijzen die ze aan afnemers in rekening brengen zullen volgens de ondernemers dalen.

Verwachting voor april tot en met juni 2013

Verwachting voor april tot en met juni 2013