Investeringen dalen weer

In het vierde kwartaal van 2012 waren de bruto-investeringen in vaste activa 5,1 procent lager ten opzichte van het overeenkomstige kwartaal een jaar eerder. In 2012 zijn de investeringen in alle kwartalen gekrompen.

Bruto-investeringen in vaste activa

Bruto investeringen in vaste activa
Opnieuw sterke krimp bouwinvesteringen

In het vierde kwartaal bleven op  vrijwel alle fronten de investeringen achter. De krimp in het vierde kwartaal van 2012 hangt vooral samen met de teruggang in de bouw. De investeringen in woningen daalden met 12,3 procent en die in bedrijfsgebouwen en grond-, weg- en waterbouwkundige werken met respectievelijk 3,0  procent en 5,2 procent. In machines en installaties werd 5,7 procent minder geïnvesteerd. Alleen in computers werd fors meer geïnvesteerd.

Maandcijfers over bedrijfsinvesteringen vindt u in het Conjunctuurbericht.