Consumptie huishoudens daalt verder

De consumptie door huishoudens nam in het vierde kwartaal van 2012 af met 2,5 procent ten opzichte van een jaar eerder. De overheidsconsumptie groeide met 0,3 procent ten opzichte van het overeenkomstige kwartaal een jaar eerder.

Consumptieve bestedingen

Consumptieve bestedingen

Fors minder uitgegeven aan duurzame consumptiegoederen

De consumptie krimpt al bijna twee jaar. De krimp in het vierde kwartaal is hoger dan die in de voorafgaande kwartalen. In het vierde kwartaal werd er over vrijwel de hele linie minder geconsumeerd. Met name de aanschaf van duurzameconsumptiegoederen kromp met 9,3 procent fors. Vooral de bestedingen aan personenauto's waren fors lager dan een jaar eerder.

Lichte groei overheidsconsumptie

De overheidsconsumptie groeide in het vierde kwartaal van 2012 met 0,3 procent ten opzichte van het overeenkomstige kwartaal een jaar eerder. In het derde kwartaal van 2012 was er geen groei van de overheidsconsumptie.

De overheidsconsumptie in natura groeide met 2,6 procent. Hoewel bij de gezondheidszorg voor het eerst sinds lange tijd nauwelijks meer sprake is van een banengroei, blijven de zorguitgaven stijgen. De individualiseerbare overheidsconsumptie groeide met 0,3 procent. De onderwijsconsumptie bleef vrijwel stabiel. Het aantal studenten in het hoger onderwijs nam weliswaar toe, maar in het primair onderwijs nam het aantal leerlingen juist af.

De collectieve overheidsconsumptie kromp met 2 procent door de aanhoudende overheidsbezuinigingen. In het derde kwartaal van 2012  kromp de collectieve overheidsconsumptie nog met 2,7 procent.
Ook in het vierde kwartaal werd er minder uitgegeven aan lonen door de fors aanhoudende banenkrimp bij het openbaar bestuur. Het aantal banen nam, behalve bij de politie, in alle overheidslagen af. De consumptie van het openbaar bestuur en defensie aan goederen en diensten kromp ook fors.

Meer informatie over consumptie en het consumentenvertrouwen vindt u in het Conjunctuurbericht.