Monitor juridische en administratieve diensten vierde kwartaal 2012

De juridische en administratieve dienstverleners noteerden in het vierde kwartaal van 2012 een kleine omzetdaling. Hiermee heeft de lichte opleving in het derde kwartaal geen vervolg gekregen. Volgens de ondernemers is het economisch klimaat in het vierde kwartaal verder verslechterd. Voor het eerste kwartaal van 2013 verwacht men een stijgende omzet bij hogere prijzen. Over de werkgelegenheid zijn de ondernemers negatief gestemd.

Lichte omzetdaling in vierde kwartaal

In het vierde kwartaal van 2012 daalde de omzet van de bedrijven werkzaam in de juridische en administratieve dienstverlening met 0,2 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Over heel 2012 steeg de omzet, net als over 2011, met 0,2 procent. Deze stijging werd volledig veroorzaakt door het derde kwartaal waarin de omzet met 2,5 procent steeg, in de overige drie kwartalen daalde de omzet. De juridische en administratieve dienstverleners deden het in het vierde kwartaal van 2012 minder slecht dan de totale zakelijke dienstverlening. De zakelijke dienstverlening behaalde in het vierde kwartaal 0,9 procent minder omzet. Over heel 2012 steeg de omzet met 0,6 procent.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Jaarontwikkeling omzet juridische dienstverlening blijft positief

De omzet van de rechtskundige dienstverleners was in het vierde kwartaal van 2012 gelijk aan die van dezelfde periode een jaar eerder. Over heel 2012 steeg de omzet 2 procent. Hiermee is de rechtskundige dienstverlening één van de weinige branches waarvan de omzet sinds het begin van de economische crisis in 2008 geen omzetdaling op jaarbasis heeft laten zien.

De omzet van de accountants- en administratiekantoren daalde in het vierde kwartaal licht met 0,3 procent. Over heel 2012 bedroeg de omzetdaling 0,8 procent.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Slechter economisch klimaat en krimp personeelssterkte

Uit de conjunctuurenquête blijkt dat het aantal ondernemers in de juridische en administratieve dienstverlening dat meent dat het economisch klimaat is verslechterd, iets kleiner is dan een kwartaal eerder. Per saldo ervaarde 16 procent van de ondernemers een verslechtering van het economisch klimaat in het vierde kwartaal van 2012.

De personeelssterkte nam per saldo bij 31 procent van de juridische en administratieve dienstverleners af, een steeds verdere verslechtering ten opzichte van eerdere kwartalen. Wel waren de ondernemers minder negatief over de orderpositie dan in het derde kwartaal: per saldo beoordeelde 14 procent van de ondernemers deze als te klein in het vierde kwartaal.

Ontwikkelingen en oordeel juridische diensten en administratie (SBI 69)

Ontwikkelingen en oordeel juridische diensten en administratie (SBI 69)

Omzetstijging verwacht bij hogere prijzen

De verwachtingen van ondernemers in de juridische en administratieve dienstverlening leveren een gemengd beeld op voor het eerste kwartaal van 2013. Zo verwacht per saldo 11 procent een verdere verslechtering van het economisch klimaat. Ook over de werkgelegenheid in het eerste kwartaal zijn de ondernemers pessimistisch gestemd. Per saldo verwacht 13 procent van de ondernemers dat de personeelssterkte zal afnemen, voor het vierde kwartaal was dit percentage nog 18 procent.

Net als een kwartaal eerder, denken de ondernemers positief over de omzetontwikkeling. Per saldo verwacht maar liefst 27 procent een toename van de omzet. Per saldo verwacht 17 procent van de juridische en administratieve dienstverleners hogere prijzen, terwijl in de voorgaande kwartalen geen prijsveranderingen werden verwacht.

Verwachting juridische diensten en administratie (SBI 69)

Verwachting juridische diensten en administratie (SBI 69)

Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten.