Nederland en de Kyoto-doelstelling

Nederland heeft de uitstoot van broeikasgassen in de periode 2008-2010 met gemiddeld 4 procent per jaar teruggebracht ten opzichte van het Kyoto-basisjaar, terwijl de doelstelling 6 procent is. De uitstoot moet dus nog verder omlaag om de doelstelling te behalen. Het zijn vooral de Oost-Europese landen die hun doelstelling al ruimschoots gehaald hebben.

Nederland moet emissies verder verlagen

Nederland lijkt langzaam richting zijn Kyoto-doelstelling te bewegen. De uitstoot dient met gemiddeld jaarlijks 6 procent gereduceerd te worden ten opzichte van het Kyoto-basisjaar, terwijl dit in de periode 2008-2010 gemiddeld 4 procent was. Nederland zag de uitstoot in 2010 ten opzichte van 2009 toenemen. Toch zijn de vooruitzichten voor 2011 positiever. De voorlopige cijfers van 2011 laten een reductie zien van 8 procent, wat neerkomt op een gemiddelde jaarlijkse reductie in de uitstoot van broeikasgassen van 5 procent in de periode 2008-2011. Nederland zal in 2012 zijn emissies met 10 procent moeten verlagen ten opzichte van het basisjaar, om de Kyoto-doelstelling van gemiddeld 6 procent te behalen.

Vooral Oost-Europese landen doen het goed

Het zijn voornamelijk de Oost-Europese landen die hun uitstoot van broeikasgassen, ten opzichte van het Kyoto-basisjaar, flink hebben verminderd. Litouwen spant hierbij de kroon: jaarlijks gemiddeld 56 procent minder over de periode 2008-2010, terwijl de doelstelling 8 procent is. Dit is vooral toe te schrijven aan een sterke daling van activiteit in de energie- en industriële sector van dit land in de jaren 1991-1993. Oostenrijk is het verst verwijderd van zijn doel. Daar zou de uitstoot jaarlijks met gemiddeld 13 procent moeten verminderen ten opzichte van het basisjaar, terwijl deze juist met 6 procent is toegenomen. Deze toename is vooral te wijten aan een stijging van de uitstoot in de energie sector.

Frankrijk en Finland moesten met de invoering van het Kyotoprotocol hun uitstoot minimaal op gelijke hoogte houden als in het Kyoto-basisjaar. Frankrijk is dit ruimschoots gelukt, daar is de uitstoot 7 procent omlaag gegaan. Finland stootte jaarlijks gemiddeld 1 procent minder broeikasgassen uit ten opzichte van het basisjaar, en is daarmee ook goed op weg richting het Kyoto-doel.

Kyoto-doelstellingen en realisatie in de EU, 2008-2010

Kyoto-doelstellingen en realisatie in de EU, 2008-2010

N.B.: Malta en Cyprus kennen geen doelstelling.
Exclusief aankoop emissierechten in het buitenland.