Kyotoprotocol

In het Kyotoprotocol staat voor elke EU-lidstaat de nationale doelstellingen beschreven voor de uitstoot van broeikasgassen voor de periode 2008-2012. Hierin staat ook vermeld met hoeveel procent elk EU-land de uitstoot van broeikasgassen over deze periode gemiddeld jaarlijks moet verminderen ten opzichte van het Kyoto basisjaar. Dit protocol betekende overigens niet dat elke lidstaat zijn uitstoot diende te reduceren. Enkele landen kregen toestemming om meer uit te stoten. Voorbeelden hiervan zijn: Portugal, Spanje, Griekenland, Ierland en Zweden.
Terug naar artikel