Zelfstandige

Een persoon met als (hoofd)baan het verrichten van arbeid voor eigen rekening of risico in een eigen bedrijf of praktijk, of in het bedrijf of de praktijk van een gezinslid, of in een zelfstandig uitgeoefend beroep. Het aantal zelfstandigen is hier uitgedrukt als het percentage van de werkzame beroepsbevolking. Dit betreft personen (15 tot 65 jaar) die in Nederland wonen en betaald werk hebben van twaalf uur of meer per week.