Steeds meer slachtoffers van woninginbraak

© ANP

In de afgelopen jaren zijn meer mensen slachtoffer van woninginbraak geworden. Ook denken steeds meer Nederlanders dat de kans hierop groot is. In het westen en zuiden van Nederland wonen relatief de meeste slachtoffers.

Aantal slachtoffers woninginbraak sinds 2008 toegenomen

Het aandeel Nederlanders bij wie thuis in de afgelopen 12 maanden is ingebroken, is gestegen van 2,5 procent in 2008 naar 3,1 procent in 2011. Dat is een toename met naar schatting bijna 100 duizend slachtoffers. Het gaat dan zowel om pogingen tot inbraak zonder dat er iets is gestolen, als om inbraken waarbij daadwerkelijk iets is gestolen uit de woning. Het aandeel slachtoffers van inbraak met diefstal is tussen 2008 en 2011 gestegen van 1,1 naar 1,5 procent, een toename met bijna 50 duizend slachtoffers.

Aandeel slachtoffers woninginbraak

Aandeel slachtoffers woninginbraak

Ook kans op woninginbraak hoger ingeschat

Steeds meer Nederlanders denken dat ze zelf risico op inbraak lopen. Het aandeel mensen dat de kans op woninginbraak in het komende jaar (heel) groot acht, is gestegen van 5,5 procent in 2008 naar 6,9 procent in 2011. De persoonlijke ervaring van een inbraak is van grote invloed op deze inschatting. Van degenen die recentelijk een woninginbraak of een poging daartoe hebben meegemaakt denkt 35 procent dat de kans om (weer) slachtoffer te worden (heel) groot is. Dat is ongeveer zes keer zo veel als bij personen die geen slachtoffer zijn geweest.

Inschatting kans op woninginbraak naar slachtofferschap woninginbraak
Inschatting kans op woninginbraak naar slachtofferschap woninginbraak

In zuiden en westen meeste slachtoffers woninginbraak

In minder verstedelijkte provincies, zoals Drenthe, Zeeland, Overijssel en Friesland, zijn relatief minder slachtoffers van (poging tot) inbraak dan in sterker verstedelijkte provincies zoals Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Holland, Limburg en Noord-Brabant. Ook de inschatting van de kans op woninginbraak is grofweg volgens dit patroon over het land verdeeld.

Slachtoffers woninginbraak en inschatting kans op woninginbraak, provincie 2011
Slachtoffers woninginbraak en inschatting kans op woninginbraak, provincie, 2011

Math Akkermans

Bronnen: